Loading...
2019-02-13T09:46:50+00:00

Honlapomnak az a célja, hogy a bizalom építés jegyében leendő ügyfeleim már az első találkozásunk előtt megismerhessenek engem és az általam képviselt elveket, ezáltal is könnyítve az ügyvédválasztás okozta nehézségeket

Dr. Tóth István Péter

Úgy gondolom, hogy a mai felgyorsult világunkban ügyvédet választani egyáltalán nem könnyű dolog.  Ügyvédhez fordulni és elmondani egy idegennek a legbensőbb titkainkat, problémáinkat nagyon nehéz döntés. Véleményem szerint a jó ügyvéd-ügyfél kapcsolathoz elengedhetetlen a felek közötti kölcsönös bizalom és tisztelet kialakítása.

Jogi diplomámat a 2010-es esztendőben szereztem meg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően ügyvédjelöltként helyezkedtem el Szegeden, majd a kötelező gyakorlati idő letelte után 2014-ben sikeres jogi szakvizsgát tettem.

Az ügyvédjelöltként szerzett tapasztalataimat 2015. január 01. napjától kezdve egyéni ügyvédként hasznosítom, melyet igyekszem fiatalos lendülettel, magas szakmai elhivatottsággal és ügyfélközpontú hozzáállással ötvözni.

Ügyvédként célom, hogy a mai felgyorsult világban közérthető és gyakorlatias módon hatékony, szakszerű, megnyugtató, építő jellegű jogi megoldásokat javasoljak Ügyfeleim számára leginkább az ingatlanjog, társasági jog, e-kereskedelmi jog és a családi jog, valamint a polgári jog egyéb területein.

Szakterületek

Ingatlanjog

Ingatlanok (lakó- és gazdasági épületek, építési telkek, termőföldek stb.) tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések (adásvételi, ajándékozási, tartási és öröklési stb. elkészítése és ellenjegyzése

-Közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések elkészítése és ellenjegyzése

-Társasházi alapító okirat, valamint szervezeti és működési szabályzat elkészítése

-Ingatlanokat terhelő szerződések (jelzálogjogot alapító, haszonélvezeti jogot alapító stb.) szerkesztése és ellenjegyzése

-Bérleti szerződések elkészítése, véleményezése

-Földhivatal előtti teljes körű képviselet és ügyintézés

Társasági jog

-Cégalapítással kapcsolatos teljes körű tanácsadás, okiratszerkesztés, ügyintézés

-Bejegyzett társaságok változásaihoz szükséges okiratok elkészítése és teljes körű ügyintézése

-Cég működését meghatározó belső szabályzatok elkészítése

-Társaságok átalakulásával kapcsolatos eljárás lebonyolítása

-Társaságok végelszámolásához szükséges iratok elkészítése, teljes körű ügyintézése

Követeléskezelés

-Tartozások fizetésére vonatkozó felszólítások elkészítése

-Fizetési meghagyások benyújtása

-Közvetítés a felek között a vitás kérdések egyezség útján történő lezárása érdekében

-Fizetési ütemezések, egyezségek elkészítése

-A követelések bírósági úton történő behajtása

-Végrehajtási eljárásban teljes körű jogi képviselet

Családi jog

-Házassági bontóperekkel (válással) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet

-Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések szerkesztése

-Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással és gyermektartásdíjjal, továbbá rokontartással összefüggő ügyekben való jogi képviselet ellátása.

E-kereskedelmi jog

-Webáruházak részére a kereskedelmi tevékenységük folytatásához szükséges Általános Szerződési Feltételek véleményezése, elkészítése

-Webáruházak részére a kereskedelmi tevékenységük folytatásához szükséges Adatvédelmi Tájékoztató véleményezése, elkészítése

Egyéb

-Bíróság előtti jogi képviselet szerződésszegésből, szerződésen kívül okozott károkból eredő igényperekben

-Jogi képviselet ellátása egyéb polgári jogi ügyekben rendes és választottbíróság előtt

-Jogi képviselet ellátása a hagyatéki (öröklési) eljárás során

-Különböző szerződések (pl.: megbízási, vállalkozási, bérleti stb.) elkészítése, véleményezése

-Praxisjog adásvétel

-Okiratszerkesztés, jogi tanácsadás

-Alapítványok, egyesületek alapítása, képviselete

Díjak

Az ügyvédi munkadíj az ügyvéd és ügyfél közötti szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg. Konkrét árajánlatot mindig csak az adott ügy megismerését követően, a részletek ismeretében áll módomban megadni. Az ügyvédi munkadíj mértéke jellemzően az ügy bonyolultságának, az ügylet tárgyának értéke, és az ezzel együtt járó ügyvédi felelősség függvénye.

Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ügyfeleim számára –lehetőleg mindig előre jelezve- költséghatékony jogi megoldásokat javasoljak.

A felmerülő ügyvédi munkadíj megfizetésére az alábbiak szerint van lehetőség:

Elsősorban óradíjas elszámolás alapján nyújtok jogi szolgáltatást ügyfeleim részére.

Óradíjban történő megállapodás esetén ügyfeleimet előzetesen tájékoztatom a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről. A megbízási szerződés megkötésével egyidejűleg az ügyfél munkadíj előleget fizet, amelynek összegét az ügy jellegétől függően közösen határozunk meg.

Nagy perértékű bírósági eljárások

Nagy perértékű bírósági eljárások esetében ügyvédi munkadíjam a perérték meghatározott százalékában, avagy előre egyeztetett fix díj + sikerdíj konstrukcióban kerülhet meghatározásra.

Ingatlanok

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek esetében munkadíjam alapját az érintett ingatlan forgalmi értéke képezi.

Egyedi ügyek

Egyedi ügyekben fizetendő készkiadásokat (pl.: szakértői díjelőleg, eljárási illeték, stb.) azok felmerülésekor kell megfizetnie az ügyfélnek.

Az általam nyújtott jogi szolgáltatások a fentieken túlmenően igénybe vehetőek továbbá átalánydíjas (állandó) megbízási szerződés keretei között is.
Amennyiben az ügyfél részére jogi tanácsadásra kerül sor, az ügyre vonatkozó teljes megbízás nélkül, úgy ebben az esetben tanácsadói óradíjat kell fizetni, melynek összegéről bejelentkezéskor adok tájékoztatást az érdeklődő részére.

Blog

Elérhetőségek

Hétfő

9:00

17:00

Kedd

9:00

17:00

Szerda

9:00

17:00

Csütörtök

9:00

17:00

Péntek

9:00

17:00

Szombat

Zárva

Vasárnap

Zárva

Az űrlap használatával Ön elfogadja, hogy az ezen weboldalon tárolva legyenek üzenete adatai.

Facebook